jueves, 1 de octubre de 2009


ERECTEON

1. DOCUMENTACIÓ GENERAL
Nom de l’edifici, autor, data de realització, localització, materials utilitzats, tipologia,sistema constructiu,…
2. ANÀLISI FORMAL
2.1. Plantejament general:
• Planta irregular (motiu: desnivell del terreny i rendir culte a diferents personatges d’abans de ser reconstruida l’acropoli)
• Diferents espais
• Gran bellesa al portic nord –cariàtides-.
2.2. Estil:
• Grec clàssic (mesures a escala humana, perfecta adaptació del temple en la natura, ordre jònic)
2.3. Elements de suport:
• Columnes d’ordre jònic
• Cariàtides
• Mur
2.4. Elements de coberta o suportats:
• Entaulament amb arquitrau de tres franjes, fris llis i cornisa treballada.
• Coberta allindada i amb sostre a dos aiguavessos a la cel.la principal.
2.5. Espai exterior i interior:
• Irregular amb desnivells i diferents espais amb diferents elements
• Distrubució dels espais i descriure’ls
• Sistema constructiu arquitravat
2.5. L’edifici dins de la història de l’art. Relacions i influències:
• Màxim exponent de l’ordre Jònic
• Columnes en forma de dones, influència posterior.
3. INTERPRETACIÓ
3.1. Context (històric, cultural, personal…):
• S.VaC. Segle de Pèricles
• Guerres mèdiques i reconstrucció de l’acropoli
• Mnèsicles (altres obres)
3.2. Significació (tema, qui l’encarrega,…):
• Temple dedicat a diferents Déus i herois (Atena, Posidó, Erecteu i Cècrops)
• Cariàtides
3.3. Funció (actual i posterior):
• Religiós
• Posteriorment fins i tot havia estat un palau

No hay comentarios:

Publicar un comentario